Etyka w biznesie - kształtowanie ponadczasowych wartości, które pomogą zwiększyć efektywność Twojej firmy.

Dlaczego powinieneś się zainteresować etyką w swoim biznesie?

Ponieważ etyka powinna stanowić filar przedsiębiorstwa na równi z ekonomicznością i efektywnością.

Korzyści z wprowadzenia etyki do biznesu

Wzrost niematerialnej wartości firmy

Wartość firmy to nie tylko stan konta - to również zasady, jakimi się kieruje.

Wiarygodność

Bądź bardziej wiarygodny w oczach kontrahentów i własnych pracowników

Rozwiązywanie konfliktów

Dzięki spójnym zasadom z łatwością zażegnasz konflikty zarówno wewnątrz firmy jak i z otoczeniem.

Stakeholders

Interesariusze mają wgląd w wizję i misję przedsiębiorstwa.

Kim jestem?

Paweł Siek - analityk zarządzania, teolog, filozof, inspektor BHP

O mnie

Skontaktuj się ze mną

PRAKSETOS Paweł Siek
ul. Dziewanny 1/22, 20-539 Lublin
791647250
info@praksetos.pl

PRAKSETOS Paweł Siek, etyka w biznesie, szkolenia